Ochrana osobných údajov

Vítame Vás v sekcii na ochranu Vašich (nielen) osobných údajov.

Môžete sa tu zoznámiť s tým, ako s Vašimi údajmi nakladáme a ako ich chránime, a ďalej na koho sa prípadne môžete v tejto oblasti obrátiť.

Dokumenty, ktoré tu môžete nájsť:

Informačný dokument pre externých uchádzačov o zamestnanie
Informačný dokument pre interných uchádzačov o zamestnanie
Informačný dokument pre kontaktné osoby potenciálnych klientov
Dokument venujúci sa problematike Odovzdávania dát mimo EÚ/EEA
Pravidlá ochrany údajov pre www.adecco.sk

Informačné dokumenty pre našich zamestnancov sú dohľadateľné a prístupné na intranete spoločnosti, je tiež možné si tieto vyžiadať u HR alebo právneho oddelenia.

Pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa tu uvedených informácií alebo budete potrebovať ďalšie informácie ohľadom spracúvania a ochrany Vašich Osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na
e-mailovej adrese
privacypolicy@adecco.cz alebo na adrese nášho sídla.

Spoločnosť menovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorú je pani Anny Pinto a ktorú možno kontaktovať na e-mailovej adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com, na telefónnom čísle +41448788829 alebo na doručovacej adrese Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Switzerland.