Spoločenská zodpovednosť je pre nás jednou z najdôležitejších oblastí.
Snažíme sa konať efektívne, ekologicky, nestranne a udržateľne.
Spoločnosť Adecco podporuje vlastnými aktivitami šport, umenie a kultúru, vzdelávanie a zdravie.

Way to Work

Čo je to Way To Work?

V roku 2013 bola založená celosvetová iniciatíva Adecco Way to Work.

Hlavnými cieľmi projektu je:
– znížiť nezamestnanosť mladých ľudí,
– zlepšiť uplatnenie mladých ľudí na trhu práce,
– pomáhať riešiť globálny nesúlad talentov.

Touto cestou vám chceme uľahčiť cestu k zamestnaniu – dať vám užitočné rady, ako si hľadať prácu, a odovzdať skúsenosti, ako naštartovať pracovnú kariéru.

Prečo to všetko robíme?

Predovšetkým preto, aby sme vám pomohli uskutočniť vaše sny a predstavy o budúcnosti. A tiež preto, že máme profesionálne know-how a skúsenosti, o ktoré sa s vami chceme podeliť.

Pridajte sa k nám a zapojte sa do podujatí, ktoré pre vás pripravujeme vždy v máji v slovenských mestách. Radi vás privítame.

CEO1Month

ADECCO GROUP PRIPRAVUJE VEDÚCICH PRACOVNÍKOV ZAJTRAJŠKA

SPOLOČNOSŤ OZNÁMILA VÝSLEDOK PROJEKTU 2019 GLOBAL CEO FOR ONE MONTH a

PUBLIKOVALA NOVÝ VÝSKUMNÝ PROFIL VEDÚCICH PRACOVNÍKOV ZAJTRAJŠKA Z GENERÁCIE Z

  • Spoločnosť oznámila, že 24-ročná Sophia Lim z Hongkongu bola v rámci projektu 2019 Global CEO for One Month vymenovaná za Globálneho CEO na jeden mesiac, aby pracovala spolu s Alainom Dehazem, CEO, Adecco Group.
  • Nový výskum #CtheFuture preukázal, že príslušníci generácie Z si myslia, že v roku 2050 budú pre generálnych riaditeľov (CEO) spoločenské (sociálne) zručnosti („soft skills“) dôležitejšie ako odborné a technické zručnosti („hard skills“), a že učenie na základe skúseností prevýši vzdelávanie na univerzitách pri príprave vedúcich pracovníkov (C-Suite).

Zürich, Švajčiarsko, 19. septembra 2019

Sophia Lim, 24-ročná, z Hongkongu bola dnes na ceremónii v nemeckom Düsseldorfe spoločnosťou Adecco Group v rámci projektu 2019 Global CEO for One Month vymenovaná za Globálneho CEO na jeden mesiac pre rok 2019. Oznámenie prišlo súčasne s publikovaním výsledkov výskumu Adecco Group #CtheFuture, ktorý mal za cieľ preskúmať, aké zručnosti a kvality budú musieť mať budúci riaditelia (CEO) a vedúci pracovníci (C-Suite) a aké programy školení a osobného rozvoja budú potrebné, aby boli úspešní.

Po 8-mesačnom výberovom procese, ktorého sa zúčastnilo viac ako 260 000 prihlásených zo 46 krajín, strávi Sophia jeden mesiac, spolu s CEO Adecco Group Alainom Dehazem, vo funkcii riaditeľa. Sophia bude môcť prispieť ku každodennému chodu spoločnosti, ktorá je vedúcou svetovou spoločnosťou v oblasti riešení ľudských zdrojov (HR), a pomáhať pri formovaní budúceho sveta práce.

V tomto roku sa začal proces výberu v rámci projektu 2019 Global CEO for One Month vo februári, kedy bolo vybraných 46 talentovaných mladých vedúcich zajtrajška, aby zastupovali miestneho riaditeľa pobočky Adecco Group v danej krajine. Následne bolo vybratých 10 finalistov, ktorí sa zúčastnili globálneho prípravného tábora, ktorý sa uskutočnil tento týždeň v Düsseldorfe. Tento trojdňový prípravný tábor previedol finalistov cez množstvo hodnotení a cvičení, ktoré boli navrhnuté tak, aby preskúmali ich schopnosti a rozvíjali ich budúci potenciál pre vedúce pozície. Po absolvovaní prípravného tábora bola Sophia vybraná ako Globálny CEO na jeden mesiac.

Pri komentovaní oznámenia Alain Dehaze, CEO Adecco Group, uviedol: „Teším sa na spoluprácu so Sophiou, budem jej pomáhať pri rozvíjaní nových schopností a formou reverzného mentoringu od nej získam jej náhľad na budúcu prácu a vedenie. Keďže sa svet práce neustále vyvíja a technológie menia spôsob jej vykonávania, posúvajú sa aj schopnosti vedenia ľudí. Odborná príprava na pracovisku a vzdelávanie na základe skúseností, v kombinácii so záväzkom k celoživotnému vzdelávaniu, sú kľúčom k príprave Generácie Z, aby mohla raz viesť. Sophia bude so mnou spolupracovať pri stretnutiach so zákazníkmi a klientmi, kedy im pomáhame dosahovať úspechy v oblasti ľudských zdrojov, ako aj pri zabezpečovaní  optimálneho chodu nášho podniku prostredníctvom pravidelného hodnotenia nášho fungovania po celom svete. Náš program Global CEO for One Month demonštruje význam školenia prostredníctvom praktického výkonu funkcie, čo je veľmi dôležité pri príprave vedúcich pracovníkov zajtrajška.”

Víťazka programu 2019 Global CEO for One Month, Sophia Lim, uviedla: „Som nadšená z toho, že môžem pracovať pre spoločnosť Adecco Group po boku Alaina Dehazema a že môžem pracovať na svojej kariére a budúcnosti sveta práce. Takéto učenie na základe skúseností je najlepším spôsobom prípravy mojej generácie na vedenie – a stať sa CEO zajtrajška. Táto príležitosť mi poskytne neoceniteľnú skúsenosť z reálneho sveta, v spoločnosti, ktorá pomáha miliónom ľudí budovať svoju kariéru. Už sa neviem dočkať, kedy začnem.”

Popri dnešnom oznámení boli zverejnené výsledky prieskumu na 5 000 vedúcich pracovníkoch zajtrajška z Genenerácie Z. Keďže deti milénia (Millennials) a Generácia Z majú do roku 2025 tvoriť 75% celosvetovej pracovnej sily, prieskum sa zaoberá tým, akými schopnosťamia kvalitami budú musieť disponovať vedúci pracovníci (C-Suite) zajtrajška.

Hlavné zistenia:

  • 70 % z Generácie Z uvádza, že pre CEO v roku 2050 budú spoločenské (sociálne) zručnosti („soft skills“) dôležitejšie ako odborné a technické zručnosti („hard skills“).
  • Najdôležitejšou kvalifikáciou (#1) CEO budúcnosti bude schopnosť úspešne manažovať ľudí a tímy, za ktorou nasledujú komunikačné schopnosti (#2) a kreativita (#3).
  • 51 % je toho názoru, že CEO nebude v roku 2050 potrebovať vysokoškolské vzdelanie.
  • Viac ako polovica (55 %) uvádza, že odborná príprava na pracovisku a učenie na základe skúseností sú najlepším spôsobom prípravy vedúcich pracovníkov zajtrajška.
  • Iba 6 % si myslí, že univerzitné vzdelanie je najlepším spôsobom prípravy vedúcich pracovníkov zajtrajška nazvládnutie potrebných spoločenských (sociálne) zručností („soft skills“).

Viac informácií o programe 2019 Global CEO for One Month alebo o výskume #CtheFuture nájdete na media@adeccogroup.com.

Experience Work Day

Takto nazývame celosvetový deň otvorených dverí spoločnosti Adecco v každej krajine. Ktokoľvek môže k nám prísť a vyskúšať si skutočnú prácu našich konzultantov.

Win4Youth

Chcete plávať, behať alebo bicyklovať pre dobrú vec? Spolu dokážeme zmeniť niekoľko životov mladých ľudí.

Ak si kolega, klient alebo spolupracovník skupiny Adecco, zapoj sa! Je to jednoduché. Preplávaj, prebicykluj alebo zabehni toľko kilometrov, koľko zvládneš. Tou najdôležitejšou vecou je, že každý kilometer pomôže. Prostredníctvom našej Win4Youth aplikácie a webovej stránky budeme rátať kilometre. Spolu dosiahneme skutočnú zmenu.