Temporary Staffing

Prečo dočasný personál? Šetrí váš čas aj peniaze. Služba vám prináša flexibilitu a zvyšuje produktivitu. Zabezpečí správnych ľudí na správnych pozíciách, a to hneď. Je najúčinnejším spôsobom vašej personálnej expanzie a doplnenia chýbajúcich kvalifikácií.

Či potrebujete služby na jeden deň, na jeden projekt, na sezónu, alebo na rok – môžete sa na nás spoľahnúť. Máme najväčšiu sieť predvybraných kandidátov. V každom prípade, či potrebujete jedného zamestnanca alebo tisíc, dostanete kvalitných ľudí. A dostanete ich rýchlo.

Kontaktujte nás

Užite si spoluprácu s profesionálmi

Predtým, ako vám kandidáta predstavíme, absolvuje celý súbor kompetenčných a motivačných testov.

Počiatočné overenie

U každého kandidáta dôkladne overujeme skúsenosti a výsledky v predchádzajúcom zamestnaní

Kontrola zručností

Ak hľadáte konkrétne zručnosti, overíme to pomocou spoľahlivých nástrojov

Profesionalita

O kandidátoch sa dozvieme viac overovaním ich referencií.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie!