Naše personálne riešenia

Adecco Group je svetovým lídrom v poskytovaní personálnych služieb šitých na mieru. Kvalita našich služieb reflektuje dôkladnú znalosť trhu a hlboké pochopenie potrieb našich klientov. 50 rokov zhromažďujeme skúsenosti a znalosti a implementujeme moderné techniky a metódy práce.

Dizajnujeme pre našich klientov nové riešenia, aby sme zvýšili účinnosť a nákladovú efektivitu procesov v oblasti ľudských zdrojov.

Viac ako 31 000 zamestnancov, viac ako 5 000 pobočiek pod značkou Adecco vo vyše 60 krajinách nám umožňuje poskytovať široké spektrum personálnych služieb.

Zistite viac

Adecco poskytuje široké spektrum personálnych služieb vrátane:

Kontaktujte nás

Out-staffing

Vaši zamestnanci sa stanú zamestnancami Adecco, čím preberáme plnú zodpovednosť zamestnávateľa:

  • individuálny manažment
  • pracovná zmluva
  • výplata miezd
  • úhrada daní a odvodov
  • kontrola dodržiavania predpisov o zamestnávaní

Permanent Placement

Služba pozostáva z náboru, selekcie a odporúčania kandidátov na hlavný pracovný pomer klientovi, pričom kandidát uzatvára pracovnú zmluvu priamo s klientom. V tomto type služby sa zameriavame na profesionálov a špecialistov v rôznych oblastiach.

Samotný proces zahŕňa skríning, testovanie, pohovor, overovanie referencií, hodnotenie a poradenstvo pre uchádzačov, čím zabezpečujeme vysokú kvalitu služby.

Hodnotiace centrum

Cieľom vytvorenia hodnotiaceho centra je podrobné a objektívne zhodnotenie predpokladov kandidátov na pracovnú pozíciu a zároveň nastavenie ich profesionálneho rozvoja. Vlastnosti a kompetencie posúdime prostredníctvom širokej škály techník relevantných konkrétnemu pracovisku.

Správa od konzultanta obsahuje hodnotenie schopností účastníkov a následne aj plán školení.

General Staffing

Ak vznikne potreba dodatočnej pracovnej sily z dôvodov sezónnosti, neplánovaných udalostí, spustenia nových produktov a oddelení alebo materských dovoleniek, sme tu s našou službou.

Odborným a profesionálnym prístupom riešime každú z týchto situácií a ako legálny zamestnávateľ sa postaráme o úplný administratívny manažment.

Globálna mobilita

Služby zamestnania zamestnancov z Európskej únie aj mimo Únie na Slovensku sú našou silnou stránkou.

Súčasťou služby je overovanie diplomov, získanie pracovného povolenia, získanie krátkodobých aj dlhodobých vízových povolení a povolení na pobyt.

Náš tím neustále aktualizuje relevantné informácie národných legislatív krajín EÚ aj mimo EÚ.

Tréning

Celosvetové programy na tréning a rozvoj zamestnancov lokalizujeme na národnej úrovni a rozvíjame na princípe najefektívnejšej spolupráce s klientmi.

Adecco tréning ponúka programy na rôznych úrovniach, od technických až po manažérske zručnosti. Sme oporou pre našich partnerov počas celej kariéry, pri hľadaní zamestnania a aj v rozvojových programoch.

Hromadný nábor

Keď klient vstupuje na trh alebo zavádza nové oddelenie či službu, ocení hromadný nábor tak ako aj v prípade, ak kompenzuje vysokú mieru fluktuácie. Proces vyhľadávania, skríningu a výberu veľkého množstva potenciálnych uchádzačov v krátkom časovom období prebieha v našej réžii. Súčasťou našej služby je poznanie organizačnej štruktúry, kultúry a potrieb klienta.

Poskytujeme služby náboru v rôznych odvetviach a na rôzne pracovné pozície, väčšinou pri obsadzovaní pozícií v administratíve, vo výrobe, financiách či pre centrá zdieľaných služieb. Dlhoročné bohaté skúsenosti nám umožňujú vynikajúco porozumieť požiadavkám klienta a nájsť vhodných kandidátov.

On-Site

Služba je jedinečným riešením najmä pre firmy s väčším počtom pridelených zamestnancov. Pre klienta vytvoríme tím našich pracovníkov, ktorí preberajú do svojej kompetencie dohodnuté klientske interné procesy a manažujú kompletnú agendu pridelených zamestnancov. Náš tím pôsobí priamo u klienta alebo v blízkosti klientskeho pracoviska.

Out-Staffing

Služba, keď sa váš personál stane Adecco personálom a preberáme tak pracovnoprávnu zodpovednosť za určených zamestnancov.

Spravujeme kompletnú osobnú zložku zamestnanca, počínajúc pracovnými zmluvami, poisťovňami až po mzdovú agendu.

Outplacement

Optimalizáciu interného zamestnaneckého stavu alebo reštrukturalizáciu môžete zveriť nám. Špecializovaní konzultanti pripravia návrh riešenia, zastrešia komunikáciu so zamestnancami a poskytnú im ďalšie kariérne poradenstvo. Službu využívajú naši klienti na všetkých profesijných úrovniach.

Počas celého procesu pomáha Adecco tím odchádzajúcim zamestnancom aj individuálnymi konzultáciami a odporúčaniami.

Outsourcing Services

Zodpovedáme za celý nábor, školenie a riadenie požadovaného personálu, dodávame potrebnú technickú infraštruktúru.

Spracovanie miezd

Služba zabezpečuje spracovanie miezd zamestnancov v plnom alebo vo vymedzenom rozsahu.

Vedieme osobné zložky zamestnancov, komunikujeme s príslušnými inštitúciami, vykonávame mzdovú a odvodovú agendu, spracujeme reporting, poradíme v pracovnoprávnych otázkach.

Byť klientom Adecco znamená, že v oblasti ľudských zdrojov máte tím odborníkov, ktorí rešpektujú vaše ciele a sú vám lojálni.

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie!