Adecco Onsite

Adecco Onsite je riešenie určené najmä našim veľkým klientom, ktorých podnikanie sa vyznačuje veľkým počtom náborovaných kandidátov, vysokou variabilitou a sezónnosťou, aj dynamikou zamestnávania. Je dokonalým riešením pre podniky, ktoré hľadajú flexibilitu a zároveň vysokú produktivitu a efektívnosť.

Ako to funguje? Adecco vám poskytne konzultanta pre ľudské zdroje, ktorý bude pracovať u vás, pričom bude čiastočne alebo plne zodpovedný za koordináciu a manažment dočasných zamestnancov.

Ponúkame vám riešenia prispôsobené špecifikám biznisu a navrhnuté tak, aby splnili očakávania klientov a zároveň priniesli do proecesu naše jedinečné znalosti.

Kontaktujte nás
1

Bohaté skúsenosti, moderné nástroje a medzinárodná štruktúra

2

Metódy náboru garantujú široký záber kandidátov

3

Motivovaní profesionáli zaručujú najvyššiu kvalitu služieb

4

Pokročilý reporting poskytuje našim klientom komplexné operatívne informácie a umožňuje im monitorovať svoje podnikové prostredie

Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie!