Rôznorodými pracovnými príležitosťami na trhu prispievame k maximálnemu využitiu potenciálu ľudí, firiem aj celej spoločnosti. Vytvárame tak priaznivé prostredie na úspešný rozvoj kariéry.

Úžitok z našich aktivít majú:

  • jednotlivci pri hľadaní zamestnania,
  • firmy pri hľadaní potrebných zamestnancov,
  • celá spoločnosť, pretože podporujeme zamestnateľnosť.

Víziu spoločnosti Adecco predstavuje motto:
Lepšia práca, lepší život.

Adecco Hodnoty

Tímový duch

Naša práca a vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a dôvere. Pojem TÍM vytvára základy pre spoluprácu v spoločnosti Adecco a je kľúčovým pre našu činnosť.

Zameranie na zákazníka

Skúsenosti nám umožňujú ponúknuť riešenia na mieru a zoznamovať správnych ľudí. Neustále sa zameriavame na budovanie dlhodobých partnerstiev s našimi klientmi, dodávateľmi a kolegami.

Vášeň

S každým zadaním meníme svet práce. Našou vášňou sú ľudia, či už sú to kolegovia, spolupracovníci alebo klienti. Každý rok pomáhame meniť životy miliónov ľudí vo svete. Pomáhame ľuďom nájsť si prácu, rozvíjať profesionálne skúsenosti a získavať rôznorodé príležitosti, ktoré vytvárajú budúcnosť. Stručne povedané, to, čo robíme, nie je len našou prácou, je to naša vášeň.

Zodpovednosť

Medzi naše hlavné schopnosti patrí práca s otvorenými, racionálnymi a pracovitými ľuďmi. Integrita spoločnosti Adecco predstavuje cestu k lepšiemu pracovnému prostrediu, lepším prostriedkom existencie a trvalo udržateľnej budúcnosti. Vo vzťahu k našim partnerom sme vždy objektívni, pretože základom našej spoločnosti je čestnosť, rozmanitosť a rovnosť príležitostí.

Podnikavosť

Jednou z našich vášní je smerovať naše aktivity k inováciám a rozvoju podnikavosti. Sme iniciatívni v rozhodovaní a hľadáme kreatívne riešenia. Nechýbajú nám ambície a odhodlanie ísť vpred.