Adecco Group je svetovým lídrom v poskytovaní personálnych služieb.

S viac ako 34 000 zamestnancami a 5 000 pobočkami v 60 krajinách prinášame širokú škálu služieb a denne sa staráme o vyše 100 000 klientov.

Pre klientov navrhujeme personálne riešenia, vnímavé k ich potrebám a nákladom.

Klientom ponúkame služby v nasledujúcich oblastiach: hromadný nábor, manažment dočasného aj trvalého zamestnania, zmeny profesijných pozícií, rozvoj talentov, poradenstvo a outsourcing.

Hlavné sídlo Adecco sa nachádza v Zurich-Glattbruggu vo Švajčiarsku a spoločnosť je vedená v zozname Fortune Global 500. Skupina Adecco Group je kótovaná na burze SIX Swiss Exchange.

V neustále sa meniacom svete je Adecco jednou z hlavných agentúr ovplyvňujúcich náborový proces. Keďže požiadavky na flexibilitu a špecializáciu pracovnej sily stále rastú, pristupujeme k pracovnému trhu dvomi spôsobmi.

Ak chce klient obsadiť pozície vyžadujúce všeobecné schopnosti, ponúkame služby, ktoré využívajú naše odborné znalosti a sú nákladovo efektívne. Zároveň ponúkame zabezpečenie kontinuity a rozvoj dlhodobých vzťahov so zamestnancami.

Aby sme dokázali reagovať na dopyt po pracovníkoch s odbornými schopnosťami, naši odborníci vyhľadávajú a vyberajú najvhodnejších kandidátov. Naším cieľom je zabezpečiť kontinuitu na pracovisku, aby zamestnanci mohli zlepšovať zručnosti a získať doplňujúcu kvalifikáciu.

Nech zvolíme ktorýkoľvek prístup, hlavným cieľom je dosiahnuť prevádzkovú excelentnosť, kontinuálne zvyšovať svoju odbornosti a poskytovať kvalitné služby.

Ako globálny líder v oblasti ľudských zdrojov si uvedomujeme, že tradičné modely zamestnania sa neustále menia. A práve preto podporujeme súčasnú a budúcu generáciu v predvídaní zmien, v tom, aby využili viacej príležitostí, aby spolupracovali s Adeccom, pretože im to pomôže aktívne ovplyvňovať ich profesionálne výsledky.