Permanent Placement Riešenia

Pri vyhľadávaní talentov, vyžadujúcich špecifické profesionálne zručnosti, musia mať naši klienti istotu, že rozumieme ich špecifickým potrebám. Zároveň musia naši kandidáti pociťovať, že vieme adekvátne reprezentovať ich záujmy a potreby kariérneho rozvoja. 

Z tohto dôvodu máme takzvaný „expertný“ prístup – špecializovaná kontaktná osoba pre klienta a kandidáta. Naši experti majú znalosť daného odvetvia a know-how, ako pracovať s talentami na trhu a pomôcť našim klientom rásť.

Naši kandidáti oceňujú našich nápomocných a vysoko informovaných konzultantov, ktorí poskytujú poradenstvo a podporu pri hľadaní vhodnej práce. Vedia, že im môžeme pomôcť zvýšiť ich zručnosti, skúsenosti a know-how pomocou dlhodobo trvajúcich zamestnaní u našich klientov - TOP spoločností na trhu. 

Pre našich klientov sme partnerom s poradenským prístupom, ktorý prináša  individuálne riešenia pre ich náborové potreby a odborné znalosti vo vysoko konkurenčnom svete.

Naša divízie

Naši konzultanti budujú silné vzťahy s našimi klientmi a kanidátmi v nasledovných sektoroch:

  • Financie & Bankovníctvo
  • Výroba
  • Administratíva
  • Informačné technológie & Telekomunikácie
  • Obchod & Marketing
  • Strojárstvo & Technika
  • Centrá zdieľaných služieb

Recruitment riešenia

Permanent Placement

Služba permanent placement pozostáva z náboru, selekcie a odporúčania kandidátov klientovi na hlavný pracovný pomer, pričom kandidát uzatvára pracovnú zmluvu priamo s našim klientom. Táto služba sa zameriava na profesionálov a špecialistov v rôznych oblastiach.

Pre zabezpečenie vysokej kvality,náš proces zahŕňa: pre-screening, testovanie, pohovor, overovanie referencií, hodnotenie a poradenstvo pre uchádzačov.

Masový nábor

Masový nábor je proces vyhľadávania, skríningu a výberu veľkého množstva potenciálnych uchádzačov počas krátkeho časového úseku. Táto služba sa využíva najčastejšie v prípadoch, keď klient vstupuje na trh, zavádza nové oddelenie, či službu, prípadne kompenzuje vysokú mieru fluktuácie vo svojej organizácii.

Adecco poskytuje služby masového náboru v rôznych odvetviach a na rôzne typy pozícií. Využíva sa väčšinou pri obsadzovaní administratívnych pozícií, pozícií vo výrobe, financiách, či pre centrá zdieľaných služieb.Metódy využívané spoločnosťou Adecco zahŕňajú poznanie klientovej organizačnej štruktúry, kultúry, jeho potrieb. Naše bohaté skúsenosti, nám umožňujú sa v čo najväčšej miere prispôsobiť požiadavkám klienta a nájsť vhodných kandidátov.

Priame vyhľadávaie

Pri obsadzovaní kľúčových pozícií v rámci organizácie, možno využiť priame vyhľadávanie a oslovenie skúsených špecialistov z danej oblasti. Naše skúsenosti a kvalifikovaní konzultanti nám umožňujú identifikovať a priamo osloviť špecialistov z daného odvetvia. Vďaka našej širokej databáze špecialistov z rôznych odvetví vieme ponúknuť aj takých kandidátov, ktorí si aktívne nehľadajú prácu.

Metódy využívané spoločnosťou Adecco zahŕňajú poznanie klientovej organizačnej štruktúry, kultúry, potrieb a tiež naše bohaté skúsenosti, nám umožňujú sa v čo najväčšej miere prispôsobiť požiadavkám klienta a nájsť vhodných kandidátov.

Assessment Centrá

Assesment centrá sa zameriavajú na systematické a objektívne identifikovanie správania sa jednotlivcov za účelom ich výberu a rozvoja. Každé assesment centrum sa prispôsobuje kategórii a kariérnej úrovni danej pozície (robotník/špecialista).

Do procesu tvorby hodnotiaceho procesu sú zapojení skúsení a certifikovaní odborníci, ktorí používajú spoľahlivé, objektíve a relevantné behaviorálne nástroje a techniky na hodnotenie definovaných/stanovených kompetencií.Hodnotiace metódy a nástroje sa môžu využívať samostatne alebo sa môžu vzájomne kombinovať, a to podľa účelu ich použitia a zadefinovaných kompetencií.

Outplacement

Program kariérnej zmeny (Outplacement) je koučingová služba pre zamestnancov, ktorí menia zamestnávateľa. Počas tohto programu im kariérny kouč poskytuje profesionálny individuálny alebo skupinový koučing , pričom ich motivuje a povzbudzuje k výkonom a zároveň ich tak podporuje v hľadaní si novej práce.

Používaním metodológie Lee Hecht Harrison, značky skupiny Adecco, zabezpečíme, že sa Vaši zamestnanci budú konštruktívne podieľať na procese a že tí, ktorých si ponecháte, ostanú produktívni, motivovaní a sústredení.