Outsourcing Solutions

Business Solutions Je to služba poskytovaná klientovi treťou stranou, ktorej účelom je pôsobiť ako dokonalé prepojenie medzi užívateľom a poskytovaľom. To znamená delegovanie prevádzkovej zodpovednosti za úlohu, alebo súbor úloh na partnera, ktorý vykonáva svoje aktivity priamo v spoločnosti, alebo mimo nej. Adecco preberá vedúce postavenie v takomto partnerstve a je zodpovedné za plnenie konkrétnych funkcií v organizácii klienta, na základe zmluvy, ktorá môže zahŕňať kvalitatívne kritéria, merajúce úroveň služby, kľúčové indikátory výkonu (KPI), alebo SLA (Service Level Agreement) používajúc pri tom efektívne a náklady znižujúce stratégie. Adecco Business Solutions je tou spoločnosťou z portfólia Adecco Group na Slovensku, ktorá poskytuje riešenia pri správe procesov v prevádzke našich klientov. Používame merateľné kritériá výsledkov ako zvýšený obrat, vyššia spokojnosť zákazníkov, zvýšený trhový podiel, vyššia miera zamestnaneckej angažovanosti a produktivita, zvýšená hodnota pre akcionárov a iné.

Línie podnikania

Špecializujeme sa na intenzívne procesy v oblasti ľudských zdrojov a poskytujeme inovatívne riešenia na mieru podľa požiadaviek klientov, s cieľom zlepšenia ich produktivity a konkurencie schopnosti. Naše línie podnikania sú nasledovné:

IndustrialPriemysel a Logistika

 • Príjem tovaru, špedícia, vychystávanie tovaru
 • Prevádzka inventáru a skladové operácie
 • Nakládka, vykládka, cross-docking
 • Vychystanie zákaziek
 • Balenie
 • Kompletovanie
 • Prepracovanie
 • Kontrola dielcov/tovaru
 • Manipulácia s tovarom
 • Obslužné činnosti a procesy

SalesObchod & Marketing

Field marketing

Merchandising Services

 • Správa tovaru v regáloch
 • Správa inventáru
 • Správa planogramu
 • Inštalácia inventáru a jeho sledovanie
 • Obnova a prestavba regálovych priestorov
Outsourcing obchodných činností
 • Moderný a tradičný outsourcing predajných a obchodných činností
 • Sezónne úlohy
Audit nákupu a reklama
 • Cena, Obaly, Zber dát o regálových miestach, Planogram a zhoda inventáru
 • Reklama
 • Produktové  ukážky
 • Rozdávanie vzoriek
 • Ochutnávky
office

Kancelárske a iné služby

 • Recepcia
 • Správa kancelárie
 • Správa internej pošty
 • Administratívne a Back Office činnosti
 • Kontaktné centrá
 • Informačné sekcie
 • Mzdové účtovníctvo

Modely spolupráce

Spravovaná služba

Naša flexibilná spravovaná služba je najlepšie charakterizovaná svojim úplným manažmentom procesov a službou pre pridelených zamestnancov. To zahŕňa nábor zamestnancov, zaškolenie, správa persnálnej agendy, riešenie náhrad, výpadkov, posudzovanie výkonnosti a iné. Našim princípom je "môj zamestnanec vám k dispozícii " znamená plne uspokojovať požiadavky klienta na využitie pracovnej sily. Našim cieľom je vystupovať ako podpora pre dočasné, resp strategické projekty klientov a s tým spojené požiadavky. Kladieme dôraz na zjednodušenie procedúr pri zamestnávaní, znižovanie nákladov pri správe pracovnej sily a rizík s tým spojenými, odbremeniť klienta od náborových procesov, či školení. Toto všetko umožňuje našim klientom úplne sa sústrediť na jadro svojho podnikania a jeho zlepšovanie.

Outsourcing obchodných procesov (BPO)

Adecco je partnerom zameraným na produktivitu a efektivitu procesov, napomáhajúc klientom dosahovať ich ciele. Zároveň, Adecco poskytuje inovatívne riešenia na mieru, podľa potrieb klientov za pomoci špecializovanej štruktúry.

Outsourcing náborových procesov(RPO)

Outsourcing náborových procesov umožňuje našim klientom sústrediť sa na ich hlavné podnikanie, zatiaľ Adecco poskytuje kompletné riešenia na podporu správy náborových procesov.
RPO riešenia predstavujú najvyvynutejšiu úroveň partnerstva a zvyčajne nás zaväzuje k dodaniu širokej škály poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov, vrátane pohovorov, testovania zručností a osobnosti, prípadne iné poradenstvo s cieľom zabezpečiť dokonalé zosúladenie potrieb klienta a kandidáta.