General Staffing Riešenia

Viac ako 50 rokov vyhľadávame vhodné talenty s potrebnými zručnosťami podľa potrieb našich klientov v priemyselnom i administratívnom sektore. Uisťujeme Vás , že máme efektívne a citlivo nastavený výberový proces, prostredníctvom ktorého ponúkame flexibilné a na mieru pripravené riešenia v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov.

Budujeme dlhodobé vzťahy s kandidátmi a ponúkame im kontinuitu vďaka ich úspešným nástupom a umiestneniam, ich rastu a kariérnemu rozvoju.

Pomáhame našim klientom rozvíjať ich dlhodobé stratégie v oblasti dočasného pridelenia a zabezpečovať kvalifikovaných zamestnancov, aby sme pomohli čeliť ich výzvam.

Spájame našich klientov spolu s ľuďmi, ktorých potrebujú a žiadajú vďaka svojim preukázateľným skúsenostiam, rozsiahlym zdrojom a integrovaným riešeniam v oblasti ľudských zdrojov.

Služby dočasného pridelenia:

Try and Hire

Služba Try and Hire v sebe kombinuje dočasné pridelenie a získanie kandidáta do trvalého pracovného pomeru. Prvým krokom je, že vyberieme kandidáta, ktorý pracuje pre nášho klienta, je však zamestnancom Adecco na špecifické obdobie. Po uplynutí tohto obdobia, klient má možnosť a právo zamestnať si tohto kandidáta priamo do svojho kmeňového stavu.

Temporary Staffing

Služba dočasného pridelenia je jedným zo základných silných pilierov a jedným z najefektívnejších spôsobov na mobilizáciu ľudského kapitálu. Adecco ponúka dočasný personál (zamestnanci Adecco) na špecifické dočasné projekty, alebo na zvládanie flexibilných potrieb počas daného obdobia. Či už to zahŕňa sezónnu fluktuáciu v prevádzkach, potrebu posilniť personál s cieľom vyrovnať sa s prevádzkovou dynamikou, náhlou a neplánovanou práceneschopnosťou, odchodmi na materskú dovolenku a pod., Adecco je schopné poskytnúť Vám adekvátny personál, ktorý Vám umožní ďalej hladko pokračovať v prevádzke, či výrobe. Táto služba v sebe zahŕňa všetky fázy výberového procesu s následným zamestnaním a pridelením pre udržanie Vašej flexibility a s plnou administratívnou podporou spoločnosti Adecco. Adecco je zodpovedné za nasledovné úlohy:

sourcing, recruitment, assignment, payroll, admin tasks, invoice

Podpora náboru

On Site

On Site je vhodný model služby dočasného pridelenia s prítomnosťou v prevádzke klienta s cieľom zvýšiť efektivitu a kvalitu našich služieb pre klientov, za účelom poskytovať klientom nevyhnutnú flexibilitu a optimalizáciu ich nákladov. On Site Administrátor, zamestnanec Adecco, je situovaný v priestoroch klientovej prevádzky tak, aby bol v priamom kontakte s pridelenými zamestnancami ako aj bol k dispozícii nášmu klientovi. Toto nám umožňuje včasnú a efektívnu administráciu a výberový proces.

Spracovanie miezd

Procesy spracovania miezd sa často menia vzhľadom na legislatívne zmeny a vždy si vyžadujú dodatočné finančné a časové investície v rámci organizácií. Kedže spracovanie miezd je jedna z najcitlivejších činností v každej spoločnosti, najlepšie riešenie je outsourcing celého procesu a jeho prenesenie na skutočných odborníkov.

Nastavíme, pripravíme a následne vykonáme spracovanie miezd v súlade s akýmikoľvek požiadavkami.

Klient obdrží od Adecco rýchly a presný proces spracovania miezd, výplatných pások pre zamestnancov načas ako aj správnu kalkuláciu a vyplatenie všetkých daňových a sociálnych odvodov.

Je našou praxou a štandardným postupom, že informujeme klienta o akýchkoľvek legislatívnych zmenách spojených so mzdovou agendou a ich implementácii do našich systémov a softvéru.

Naši odborníci sú Vám k dispozícii počas auditov, či daňových kontrol.