Pracovný pohovor

To, že Vás pozvali na pohovor znamená, že ste úspešne presvedčili možného zamestnávateľa, že sa hodíte na otvorenú pozíciu. Tvárou v tvár máte možnosť ho presvedčiť, že ste ten najvhodnejší kandidát a zároveň si overiť, či ponúkaná pozícia a spoločnosť sú tie pravé pre Vás. Nezabúdajte, že prvý dojem je dôležitý!

 

Tipy pre váš úspešný pracovný pohovor :

 • Prísť včas
 • Vystupovať sebaisto, artikulovať zreteľne
 • Vhodné oblečenie
 • Pripraviť si odpovede na pravdepodobné otázky od budúceho zamestnávateľa (napr. Prečo chcete vykonávať túto prácu?)
 • Byť informovaný o spoločnosti, v ktorej sa uchádzam o prácu
 • Pripraviť si vlastné otázky, ktoré sa chcem opýtať
 • Udržiavať očný kontakt a kontrolovať neverbálne prejavy (napr,. zhrbený postoj, prekrížené ruky apod.)
 • Po pohovore si zrekapitulujte vlastné dojmy (čo som urobil správne, čo nie)

 

Rady na zapamätanie:

 • Buďte slušný, úprimný a buďte sami sebou
 • Každú odpoveď si dobre premyslite
 • Ukážte Vaše nadšenie, záujem a energiu
 • Kladne odôvodnite, prečo chcete odísť z momentálneho pracovného miesta
 • Nehovorte o Vašich predchádzajúcich zamestnávateľoch a kolegoch negatívne
 • Vysvetlite, prečo ste výnimočný a ako by ste vedeli dopomôcť k úspechu firmy