Je motivačný list, naozaj potrebný ?nbsp;

Motivačný list, alebo e-mail ?

Motivačný list slúži na predstavenie uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú, alebo prevyšujú požiadavky pracovnej ponuky. Správne napísaný motivačný list má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si žiada osobitnú pozornosť.

Radšej žiadny, ako zlý motivačný list.

Ak si nie ste istý, motivačný list neprikladajte, ak to zamestnávateľ vyslovene nepožaduje. Ak ho posielate, tak musí byť šitý na konkrétnu pozíciu. Treba vyzdvihnúť tri až štyri kompetencie a dôvody, prečo máte o pozíciu záujem. Nepoužívajte všeobecné tvrdenia typu „Rád/a sa učím nové veci“, ktoré nájdete na internetových fórach. Nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.

Štruktúra motivačného listu:

  • Hlavička ( Vaše meno, adresa, telefón, e-mail)
  • Adresát  (názov a adresa spoločnosti)
  • Oslovenie
  • Obsahu listu
  • Záver
  • Dátumu
  • Miesto
  • Meno a podpis

Motivačný list má byť prehľadný a jednoduchý. V oslovení podchyťte pozornosť tým, že adresujete motivačný list konkrétnej osobe. Hneď v úvode ukážte, že poznáte oblasť podnikania spoločnosti a viete aké najväčšie úspechy dosiahli za posledné obdobie. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta, vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre ich spoločnosť najlepší. Odpovedzte si na otázku – čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiem. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál. Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že sa chce dozvedieť o Vás viac. Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť. Uveďte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete očakávať reakciu na svoj motivačný list.

Neodmysliteľnou súčasťou motivačného listu je správne napísaný životopis.