Ako si hľadať prácu?

Pri hľadaní zamestnania možno využiť viaceré metódy:

  • inzeráty v novinách a časopisoch – noviny (denníky) majú svoju pravidelnú sekciu, kde sú uverejňované inzeráty ponúkajúce prácu pre rôzne profesie
  • internet – existuje mnoho webových stránok zameraných na ponuku a dopyt v rôznych pracovných oblastiach, ako i regiónoch.
Dôvody, prečo ísť na internet:
a) poradenstvo, prieskum
b)  aktuálna ponuka práce
c) pridanie vlastného životopisu na niektorú z príslušných webových stránok
  • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – poskytujú zoznam pracovných miest podľa regiónov. Zamestnávatelia tu môžu nahlasovať voľné pracovné miesta.
  • personálne agentúry – na trhu existuje množstvo personálnych agentúr. Niektoré z nich sa orientujú len na úzko špecializované pozície, iné ponúkajú celú škálu pozícií. Pred zaregistrovaním sa v agentúre je vhodné zistiť si jej zameranie. Zaslaný životopis zaradia do
    svojej databázy a v prípade vhodného pracovného miesta vás budú kontaktovať.
  • agentúry dočasného zamestnávania – vyhľadávajú vhodných zamestnancov do pracovného pomeru
  • využívanie osobných kontaktov – „rozhodenie sietí“ medzi priateľmi a známymi (networking).
  •  vlastná iniciatíva pri kontaktovaní zamestnávateľov – telefonické, písomné a osobné uchádzanie sa o zamestnanie.

“Prácu vám nikto nedlhuje, ste to vy, kto sa musí zo všetkých síl snažiť, aby ju našiel”.