Ako napísať svoj životopis?

Dobrý životopis spolu so zaujímavým motivačným listom sú vstupenkou na pracovný pohovor. Je preto potrebné sa dobre pripraviť na pohovor skôr ako prídete do personálnej agentúry, či k potenciálnemu zamestnávateľovi– odpovede si jednoducho “natrénujte”. Skutočne dobrý životopis resp. CV (curriculum vitae), je krátky a dáva budúcim zamestnávateľom rýchly a stručný prehľad o Vašej kvalifikácii a o Vašich skúsenostiach. Takisto mu pomôže zhodnotiť, či sa na konkrétnu pozícii hodíte alebo nie. Veľmi dobre vypracované CV hneď zaujme. Životopis je prílohou žiadosti, nikdy ho neposielame samostatne!

Čo by mal Váš životopis obsahovať:

  • Celé meno, adresu a úplné kontaktné údaje
  • Vzdelanie – začnite s najvyšším dosiahnutím vzdelaním. Uveďte názvy škôl a univerzít s dátumami nástupu a ukončenia vzdelania a dosiahnutým vzdelaním.
  • Hlavné funkcie / pozície, ktoré ste doteraz zastávali.
  • Pracovné skúsenosti, pričom postupujte od súčasnosti do minulosti a začnite Vašou momentálnou prácou s uvedením počiatočného a koncového dátumu (mesiac a rok), názov pracovnej pozície, meno zamestnávateľa, hlavné zodpovednosti, úspechy, ktoré ste zaznamenali a takisto dosiahnutý kariérny postup.
  • Úspechy a výsledky, ktoré by mali byť uvedené v konkrétnych hodnotách (napríklad obchodný zástupca by mal uviesť zvýšenia predaja v percentách alebo v eurách, alebo počet nových zákazníkov.)
  • Jedinečné schopnosti napríklad, že máte schopnosť viesť tím, pracovať v tíme, riešiť problémy atď.
  • Ďalšie odborné vzdelanie, skúsenosti a nadobudnuté zručnosti. Spomeňte všetky významné školenia, ktoré ste absolvovali.
  • Podrobnosti o softwaroch a znalosť cudzích jazykov, s ktorými ste pracovali a úroveň Vašich znalostí, napríklad základná znalosť, stredne pokročilá znalosť prípadne pokročilá znalosť.
  • Stručný prehľad súkromného života zahŕňajúc koníčky, športové aktivity a osobné záujmy tak, aby si zamestnávateľ vedel predstaviť, s kým má dočinenia a čo Vás dokáže motivovať.

Ako prezentovať Váš životopis:

Zostavte Vaše CV rozumne a logicky, používaním krátkych viet, zarážok, jednotným typom a veľkosťou písma. Uistite sa, že neprekračujete rozsah dvoch strán A4, a že Váš niekoľkokrát skontrolovaný výtvor je bezchybný.

Buďte úprimný, presný a pripravený sa bez zaváhania vyjadriť ku akémukoľvek bodu Vášho životopisu. Ušite ho na mieru tak, aby ste zvýraznili Vaše schopnosti a skúsenosti, ktoré priamo súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate. Zhoda týchto faktorov rozhoduje o tom, koho na pohovor pozvať a koho nie.

Neustále aktualizujte Vaše CV. Nové skúsenosti, zručnosti a kvalifikácie zvýšia Vašu hodnotu pred možnými zamestnávateľmi.

Nakoniec, pripojte aj motivačný list alebo email, ktorý bude sprevádzať Vaše CV. Vyzdvihnite najdôležitejšie body životopisu tak, aby bolo jasne vidieť súvislosť medzi požiadavkami na pozíciu, o ktorú máte záujem a Vašimi schopnosťami.

Ak potrebujete viac informácii, kontaktujte jedného z našich konzultantov.