FAQ

Vážeý návštevník v prípade, ak by ste nenašli odpoveď na otázku ktorú máte, prosím, kontaktujte nás.

Môžem sa uchádzať o viac ako jednu pracovnú pozíciu?

Áno, na naše pracovné ponuky môžete reagovať  neobmedzene. Uistite sa Však, či Váš profil korešponduje s požiadavkami uvedenými v danom inzeráte a uveďte názov danej pozície do predmetu správy.  V prípade, ak ste už u nás absolvovali osobný pohovor a máte prideleného osobného konzultanta, kontaktujte ho priamo, aby ste si prešli Vaše aktuálne možnosti u našich klientov. 


V minulosti som sa už uchádzal/a o prácu prostredníctvom Adecco Slovakia. Mám opätovne zasielať svoj životopis?

Ak už máte svojho prideleného osobného konzultanta priamo sa s ním spojte a prediskutujte nové príležitosti. V prípade, ak ste v minulosti neuspeli a neboli ste kontaktovaný, pošlite nám opätovne Váš aktualizovaný životopis aby sme ho mohli opätovne posúdiť a zaradiť Vás do výberového konania.


V minulosti som Vám poslal svoj životopis, budete ho uchovávať v databáze a bude sa brať do úvahy, keď sa otvorí iná nová pracovná príležitosť ?

V prípade, že ste súhlasili a zaregistrovali ste sa v našej databáze na našej webovej stránke budeme Vás kontaktovať s novými ponukami.  V prípade, ak ste sa neregistrovali a len ste reagovali zaslaním Vášho CV na konkrétnu pozíciu nebudeme Vám zasielať nové ponuky, nakoľko nemôžeme uchovávať Vaše osobné údaje. Je potom nevyhnutné, aby ste reagovali opätovne.


Prejavil/a som záujem o pracovnú pozíciu inzerovanú na
www.adecco.sk,  kedy môžem čakať, že budem kontaktovaný/á ?

Všetky žiadosti o prácu sú dôkladne spracované našimi náborovými pracovníkmi. Úspešní uchádzači budú kontaktovaný do 5 pracovných dní.


Mám niekoľko otázok ohľadom pracovnej pozície inzerovanej cez Adecco. Ako môžem získať viac informácií?

O pracovnej pozícii sa dozviete viac od našich náborových pracovníkov uvedených v danej ponuke e-mailom vo formáte meno.priezvisko@adecco.com, telefonicky podľa regionálnej príslušnosti pozície http://www.adecco.sk/kontakty, alebo prostredníctvom našej bezplatnej linky: 0800 800 246 Naši kolegovia Vám radi pomôžu.


Môžem osobne navštíviť kanceláriu Adecco a získať tak viac informácií?

Samozrejme, že môžete. Avšak je vhodné si dopredu dohodnúť stretnutie s náborovým poradcom, na ktorého kontaktné údaje nájdete v pracovnej ponuke, aby bol k dispozícií.


Aké sú kroky výberu?nbsp;

Postup výberu závisí od konkrétnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Niektoré kroky sú však dané spoločnosťou Adecco Slovakia a to nasledovne: a) identifikujú sa vhodní uchádzači z databázy a reakcií na inzerciu b) telefonická pred selekcia c) dohodne sa osobné stretnutie s uchádzačom priamo v kancelárii Adecco Slovakia Ďalšie kroky už závisia od prípadných konkrétnych požiadaviek klienta.


Aký poplatok si Adecco účtuje, ak získam prácu prostredníctvom Vašej agentúry?

Adecco Slovakia si neuplatňuje žiadne poplatky voči kandidátom, odmeňovanie je čisto záležitosťou dohody medzi Adecco Slovakia a klientskou spoločnosťou a nemá žiaden vplyv na jeho mzdu / odmeňovanie.


Ako sa mám pripraviť na pohovor vo Vašej spoločnosti ?

Radíme Vám, aby ste si naštudovali podrobnosti o pracovnej pozícii a pripravili prípadné otázky ktoré Vás zaujímajú, aby ste si vedeli spraviť úplný obraz a vedeli sa lepšie rozhodnúť.


Čo je dočasné pridelenie ?

Služba nazvaná dočasné pridelenie, ktorú ponúka spoločnosť Adecco Slovakia, predstavuje dočasné pozície (môžu trvať jeden deň, celý mesiac ale aj celý rok), kde uchádzač je zamestnancom spoločnosti Adecco Slovakia a je pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Táto služba je veľmi výhodná pre tých zamestnávateľov, ktorí ponúkajú sezónne práce, prípadne spoločnosti s rôznou intenzitou výroby. Zamestnanec takto získa pracovné skúsenosti a prípadnú šancu na trvalé zamestnanie u zamestnávateľa.


Ako viem zistiť výšku platu na pozícii, o ktorú sa zaujímam ?

Platové podmienky tej ktorej pozície sú zverejnené až v záverečnej časti výberového konania, keď sa kandidátovi ponúkne daná práca.


Môžem sa zaujímať o prácu na plný úväzok aj v prípade, že nie som občanom Slovenskej republiky?

Cudzinec môže na území Slovenskej republiky pracovať len vtedy, ak spĺňa podmienky stanovené zákonmi, týkajúce sa vydania, zamietnutia a pozbavenia pracovného povolenia, ktoré sú platné v Slovenskej republike.


Je potrebné priložiť fotografiu, keď sa uchádzam o prácu?

Ak v pracovnej ponuke nie je vyslovene vyžiadaná fotografia, potom je na Vašom zvážení, či ju priložíte ku ostatným materiálom alebo nie. Nie je to odporúčané.


Mám od vás očakávať spätnú väzby, či už bude pozitívna alebo negatívna?

Zamestnanci spoločnosti Adecco Slovakia, ktorí sú súčasťou výberového konania, sa vynasnažia oznámiť uchádzačovi dôvody prečo bol, respektíve nebol, vybratý na danú pozíciu. Ak sa Vám neozve do 10 pracovných dní od pohovoru neváhajte kontaktovať konzultanta, ktorý mal na starosti Váš konkrétny telefonický alebo osobný pohovor.