História

Spoločnosť Adecco Group je výsledkom 50-ročných skúseností a rozširovania svojej pôsobnosti vo svete.  Zakladajúce spoločnosti Adia a Ecco sa spojili v roku 1996 a vytvorili svetovú jednotku v poskytovaní HR služieb. 

Adecco

2015

1. septembra  2015 sa generálnym riaditeľom spoločnosti Adecco Group stáva Alain Dehaze

11. marca 2015 Adecco  získa Knightsbridge Human Capital Solutions. Knightsbridge  je lídrom v Kanade v oblasti  kariérneho poradenstve, rozvoja talentov a vedenia a v náborovom procese a bolo spojené s Adecco dcérskou spoločnosťou Lee Hecht Harrison, ktoré je svetovou talent mobility firmou zameranou na pomáhanie pri zmene kariéry a rozvoja lídrov.

2014

Adecco získa Onforce a rozšíri ponuku služieb tvorbou unikátneho integrovaného riešenia pre správu pracovných síl. Jacobs Group predáva drvivú väčšinu svojho 18% podielu v Adecco Group.

2012

Adecco Group ohlási akvizíciu VSN Inc., jednotku v poskytovaní dočasného pridelenia v Japonsku. 

2011

Adecco ohlási akvizíciu  US-based Drake Beam Morin, Inc., a dosahuje tak svetové prvenstvo v oblasti rozvoja talentov a kariérneho poradenstva. 

2010

Akvizícia spoločnosti MPS Group je oficiálne uzavretá. Spolu s MPS's v Secernej Amerike a vo Veľkej Británii sa Adecco Group stalo lídrom v poskytovaní dočasného pridelenia.

Adecco zakladá spoločný podnik v Šanghaji s popredným čínskym poskytovateľom HR služieb - so spoločnosťou FESCO. FESCO a Adecco spolupráca začala k 1. januáru 2011, s viac ako 100.000 zamestnancami a s kvalitnou lokálnou ako aj medzinárodnou klientskou základňou.                

2009

Rolf Dörig začína od 1. januára v pozícii predseda predstavenstva skupiny Adecco. 1. júna preberá Patrick De Maeseneire pozíciu generálneho riaditeľa skupiny Adecco od Dietera Scheiffa.

2008

Stratégia z roku 2006 sa dostáva do druhej fázy: rozvoj profesionálneho rozdeľovania pracovných pozícií s vyššou mierou pracovnej zodpovednosti na podporenie podnikania na okresnej úrovni.

September 11: Zomrel Klaus J. Jacobs, zakladateľ a čestný prezident skupiny Adecco. Jürgen Dormann odstupuje koncom roka z pozície predsedu predstavenstva; od 1.januára ho nahrádza Rolf Dörig.

2007

Výročné stretnutie akcionárov schváli nomináciu Jürgena Dormann, bývalého podpredsedu predstavenstva na pozíciu Predsedu predstavenstva. Rolf Dörig sa stáva podpredsedom predstavenstva. Klaus J. Jacobs, spoluzakladateľ spoločnosti Adecco, vracia svoj mandát.

2006

Adecco oznamuje duálnu stratégiu zameranú na professional a general staffing. Nasleduje akvizícia DIS AG, Nemecko. Dieter Scheiff prijíma pozíciu Generálneho riaditeľa skupiny Adecco. Dominik de Daniel sa stáva finančným riaditeľom.

2005

Po prehodnotení stratégie, spoločnosť Adecco prijíma záväzok na rozširovanie  preorientovaním sa na šesť profesionálnych oblastí určených pracovným zameraním: Adecco Financie & Právo; Adecco Strojárstvo & Technika; Adecco Informačné technológie; Adecco Medicína & Veda; Adecco Obchod, marketing & podujatia; Adecco Riešenie ľudského kapitálu.

2002

Rozpoznaním zvyšujúceho sa dopytu po profesionálnych a odborných službách ako aj rastúca dôležitosť priťahovania talentov, spoločnosť Adecco usporiadala svoje pôsobenie pod tri hlavné divízie ( Adecco Staffing - sa zameriava na dočasné a trvalé obsadzovanie pozícií naprieč širokým spektrom priemyselných odvetví; Ajilon Professional - sa zameriava na dočasné a trvalé obsadzovanie a zabezpečovanie pracovných síl z vonkajších zdrojov, prevažne  IT, strojárenstvo a finančníctvo; a LHH Career Services - poskytuje preraďovanie zamestnancov do iného zamestnania a konzultácie v oblasti ľudských zdrojov pre spoločnosti, ktoré prechádzajú cez viacero priemyselných odvetví).

Zakladá sa Adecco Slovakia 

1997 - 2000

Po prevzatí spoločnosti TAD Resources International v roku 2000 spoločnosť Adecco preberá spoločnosť Olsten Staffing of Melville so sídlom v New Yorku a stáva sa číslom jedna medzi personálnymi spoločnosťami v USA. V tomto roku  vytvorila spojená spoločnosť tržby vo výške viac ako 11,6 miliardy EUR.

1996

Adia a Ecco sa spojili a vytvorili Adecco. Dve z troch svetovo najväčších personálnych spoločností, s navzájom sa dopĺňajúcimi geografickými profilmi sa spájajú, aby vytvorili silného celosvetového lídra s ročnými tržbami viac ako 5,4 miliardy EUR. Kombináciou týchto aktivít sa vytvorila celosvetová sieť s 2500 prevádzkami. Táto nová spoločnosť poskytuje výnimočné rozsah a kvalitu služieb. Hlavná zložka zabezpečuje umiestnenie okolo 250 000 pracovných síl každý deň.

Adia

Koncom 80-tých rokov

V roku 1986 tržby dosahujú 1 miliardu USD a robia z Adia európskeho lídra. Úspech trochu klesá kvôli orientovaniu sa na kvalitné a vysokohodnotné služby. V 90-te roky zaznamenávajú narastajúci trend smerom k špecializovaným pozíciám ako napr. účtovníctvo a word-processing vrátane domácich výučbových programov. 

Ecco

90-te roky

Ďalšie akvizície z konca 80-tých rokov smerujú k posilneniu základne vo vysoko kvalifikovaných, špecializovaných oblastiach. Pozornosť sociálnych programov sa zameriava na viac zrelých pracovníkov. 

V roku 1991 sa zvyšuje dôležitosť priemyselnej úlohy pri vytváraní pracovných pozícií a potenciálu rastu, Klaus J. Jacobs investuje do spoločnosti Adia, aby sa stal väčšinovým akcionárom.

1961 - 1980

V šesťdesiatych rokoch Adia otvára pobočky v rôznych krajinách Európy a v roku 1972 robí prvé kroky cez oceán s pobočkou v Menlo, Kalifornia. V roku 1974 Lavanchy získava Martina O. Pestalozziho a fáza rozširovania formou akvizícií začína. V najbližších 12 rokoch, Adia kupuje viac ako 85 spoločností, strojnásobuje svoju veľkosť a získava zastúpenie vo viac ako 12-tich krajinách, vrátane Francúzska (1975) a Veľkej Británie (1977), kde kupuje lídra na trhu: Alfred Marks Bureau Ltd.

Začiatok 80-tých rokov

Spoločnosť sa rozširuje za oceán, vrátane Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Hong Kongu a Kanady. Medzitým sa Ecco sústreďuje na domáci trh. V polovici 80-tých rokov je lídrom na trhu vo Francúzsku a o desaťročie neskôr sa stáva svetovou dvojkou. Rast obidvoch spoločností je súčasťou širšieho trendu: dočasné zabezpečenie pracovnej sily sa stáva celosvetovo tretím najrýchlejšie rastúcim odvetvím 80-tých rokoch. Pestalozzi zo spoločnosti Adia sa vyjadruje v roku 1985 takto: "Chceme mať vyvážený rast, chceme byť radšej známy ako najlepší, než najväčší na našich trhoch."

1957

Adia SA je založená v Lausanne vo Švajčiarsku mužom menom Henri Lavanchy. Spoločnosť rýchlo rastie rýchlo predovšetkým v domácom prostredí, kým expanduje do zahraničia.

1964

Philippe Foriel-Destezet zakladá Ecco v Lyone. Začiatkom 80-tých rokov je spoločnosť Ecco najväčším sprostredkovateľom zamestnancov na brigády vo Francúzsku.