Globálny index konkurencieschopnosti talentov 2015-16

Globálny  index konkurencieschopnosti talentov hodnotí 109 krajín. Slovensko má 27. miesto.

Bratislava, 20. január 2016 – Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI) porovnáva krajiny na základe kvality ich talentov v šiestich oblastiach. Hodnotí ich schopnosť vyprodukovať, prilákať a najmä udržať si nadaných ľudí pre uplatnenie na pracovnom trhu.  Tretie vydanie štúdie zverejnila Medzinárodná škola podnikania INSEAD v spolupráci s Inštitútom rozvoja ľudského kapitálu v Singapure a skupinou Adecco Group. 109 krajín v štúdii predstavuje až 83,8 percent svetovej populácie.
V prvej trojke sa umiestnili rovnaké krajiny ako v predchádzajúcom roku – Švajčiarsko, Singapur a Luxembursko. Rebríčku aj naďalej dominujú európske krajiny, v prvej 25-ke je ich až 16.
V súčasnosti je vo svete približne 200 miliónov nezamestnaných a 47 percent existujúcich pracovných miest je ohrozených v dôsledku rastu automatizácie. Výrazným problémom je aj starnutie populácie. Sú to práve talenty – nie obchod, ani kapitál – ktoré dnes považujeme za najsilnejší faktor pre transformovanie ekonomiky.

 

Hodnotenie podľa indexu GTCI pre roky 2015-2016

1.         Švajčiarsko

2.         Singapur

3.         Luxembursko

4.         USA

5.         Dánsko

15.       Rakúsko

20.       Česká Republika

27.       Slovensko

31.       Maďarsko

38.       Poľsko


Krajiny na popredných miestach sa vyznačujú tým, že sú atraktívnou destináciou pre kvalifikovaných pracovníkov. Veľa inovatívnych a podnikavých ľudí pôsobiacich na pracovnom trhu v týchto krajinách sa narodilo alebo študovalo v zahraničí. Vo svetle aktuálnej témy migrácie Index GTCI takto zdôrazňuje schopnosť krajín pritiahnuť talenty a ich mobilitu v súvislosti s ekonomickou prosperitou.

Krajiny, ktoré sa umiestnili v prvej desiatke, sa vyznačujú otvorenosťou v mobilite talentov – 25 percent populácie Švajčiarska a Luxemburska sa narodilo v zahraničí (v Singapure je to 43 %, v USA 4 %, v Kanade 9 %, na Novom Zélande 11 %, v Rakúsku 15 %, atď.) Prvá dvadsiatka rebríčka sa od predchádzajúceho roku výrazne nezmenila – z výnimkou 20. miesta, na ktoré sa prebojovala Česká republika.

Mobilita nadobúda rozhodujúci vplyv pri rozvoji talentov, preto by krajiny mali podporovať medzinárodnú mobilitu. V dnešnej dobe negatívne vnímaná téma migrácie môže z pohľadu talentov krajinám prinášať značné výhody pre ich konkurencieschopnosť. Medzinárodní investori čoraz viac presúvajú pracovné miesta do krajín, ktoré ponúkajú kvalifikovanú pracovnú silu za primeranú cenu – patrí sem napríklad Čína, Južná Kórea, Filipíny, Malta, Slovinsko, Cyprus, Turecko, Jordánsko či Tunisko.

Slovensko

Slovensko podľa indexu GTCI dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti odbornej prípravy, no má nedostatky v schopnosti priťahovať odborných pracovníkov. Rovnaká situácia je aj v susednej Českej Republike. Pri porovnaní s regiónmi mimo Európu a Severnú Ameriku je Slovensko porovnateľne lepšie, čoraz silnejšiu konkurenciu však bude mať v krajinách Východnej Ázie.

„Slovensko sa v konkurencii 109 krajín umiestnilo na 27. mieste a  v oblasti odbornej prípravy dosiahlo lepší výsledok ako ostatné krajiny z jeho geografickej aj príjmovej konkurenčnej skupiny. Pre Slovensko sú to dobré správy, no zároveň má ešte pred sebou veľa práce v oblasti priťahovania a udržiavania talentov. Typ investícií, ktoré Slovensko najčastejšie získava, ako aj jeho vzdelávací systém môžu ovplyvniť budúcnosť krajiny z pohľadu globálnej konkurencieschopnosti jej talentov,“ hovorí Sergio Duarte, Country Manager Adecco Slovakia

Vo všeobecnosti Slovensko mierne zaostáva vo všetkých oblastiach – s výnimkou kategórie odbornej prípravy. Pre porovnanie, Česi sú v odbornej príprave globálnym lídrom a dobre si vedú aj v oblasti produkovania vlastných talentov. V porovnaní so Slovákmi majú kvalitnejšie formálne vzdelávanie, najmä v rozvoji odborných zručností. 

V porovnaní s najlepšie hodnotenými krajinami má Slovensko nedostatky v oblastiach produkcie a priťahovania talentov. V dôsledku toho môže naša krajina v budúcnosti čeliť problémom s udržaním si konkurencieschopnej pracovnej sily.
Aj keď je u nás miera zahraničného podnikania a transferu technológií vysoká, Slovensko nedokáže pritiahnuť kvalifikovanú pracovnú silu a talenty prostredníctvom medzinárodnej migrácie.
Slovensko môže pritiahnuť talentovaných mladých ľudí z celého sveta iba ak zlepší svoju konkurencieschopnosť zvyšovaním kvality ponúkaných príležitostí. V prvom rade je to zdokonaľovanie vyššieho vzdelávania a univerzitného systému.

Kompletnú štúdiu Globálny index konkurencieschopnosti talentov si môžete stiahnuť na tomto linku http://www.adecco.com/industry-insights/gtci.aspx
Stiahnite si GTCI 2015-16 infografiku na tomto link
Pozrite si GTCI 2015-16 videografiku na tomto linku 
twitter: #GTCI si môžete pozrieť na stránke https://twitter.com/search?q=%23GTCI&src=tyah