The Adecco Group je svetovým lídrom v poskytovaní riešení v oblasti ľudských zdrojov. Máme 50 ročné skúsenosti, na ktorých zakladáme a naše služby neustále pre Vás inovujeme a zlepšujeme.

Pre našich klientov neustále navrhujeme riešenia šité na mieru, s ohľadom na nákladovú efektívnosť.

Adecco ponúka široký rozsah služieb ľudských zdrojov s viac ako 31.000 zamestnancami a viac ako 5000 pobočkami, vo viac ako 60 krajinách.

Permanent Placement

Služba permanent placement pozostáva z náboru, selekcie a odporúčania kandidátov klientovi na hlavný pracovný pomer, pričom kandidát uzatvára pracovnú zmluvu priamo s našim klientom. Táto služba sa zameriava na profesionálov a špecialistov v rôznych oblastiach.

Pre zabezpečenie vysokej kvality,náš proces zahŕňa: pre-screening, testovanie, pohovor, overovanie referencií, hodnotenie a poradenstvo pre uchádzačov.

Hodnotiace centrum

Spoločnosť Adecco posudzuje kompetencie zamestnancov prostredníctvom širokej škály techník prispôsobených konkrétnemu pracovisku s cieľom systematicky a objektívne identifikovať konkrétne osobnostné črty a vlastnosti na zvýšenie efektívnosti výberu zamestnancov alebo nastavenia individuálneho profesionálneho rozvoja.

Hodnotiace správy obsahujú informácie o individuálnych komunikačných zručnostiach, potrebnom tréningovom pláne, o odbornej príprave, ako aj o riešeniach na zlepšenie a zefektívnenie pracovného výkonu zamestnancov.

General Staffing

Potreba dodatočnej pracovnej sily z dôvodov – sezónnosti, neplánovaných udalostí, spustenia nových produktov a oddelení, materských dovoleniek, vzniká v každej spoločnosti.

Adecco svojim odborným a profesionálnym prístupom – vie vyriešiť každú zo spomenutých situácií. Navyše, ako legálnemu zamestnávateľovi, Adecco sa postará o celkový administratívny manažment.

Globálna mobilita

Prichádzame s pomocou pre našich partnerov v oblasti:

 • Zamestnania a rozmiestnenia zamestnancov, z EUa s nie EU obyvateľmi na Slovensku,
 • overovanie diplomov,
 • získanie pracovného povolenia,
 • získanie krátkeho/ dlhého povolenia víz,
 • získanie/predĺženie povolenia na pobyt,
 • získanie certifikátu na povolenie,
 • zúčtovanie pobytu pri príchode/odchode zo Slovenska,
  obdržanie A1 a S1 formulárov.

Náš tím má k dispozícii relevantné informácie iných národných legislatív.

Tréning

Adecco tréning má celosvetové programy na trénovanie a štrukturálny rozvoj. Naše programy rozvíjame s vedomím najefektívnejšej spolupráce s našimi partnermi.

Adecco tréning ponúka hotové programy pre všetky levely, od ťažkých zručností (technických) až po nižšie (stredný a top manažment). Veríme, že môžeme podporiť našich partnerov po celú kariéru, od zamestnania až po štrukturálny rozvoj.

Masový nábor

Masový nábor je proces vyhľadávania, skríningu a výberu veľkého množstva potenciálnych uchádzačov počas krátkeho časového úseku. Táto služba sa využíva najčastejšie v prípadoch, keď klient vstupuje na trh, zavádza nové oddelenie, či službu, prípadne kompenzuje vysokú mieru fluktuácie vo svojej organizácii.

Onsite

Služba Onsite je jedinečným riešením šitým na mieru najmä pre spoločnosti s väčším počtom pridelených zamestnancov. Táto služba ponúka dedikovaný tím našich pracovníkov, ktorí sa v potrebnom rozsahu venujú výlučne aktivitám spojeným s klientskými potrebami, preberajú na seba zastrešovanie dohodnutých klientských interných procesov a manažujú kompletnú agendu pridelených zamestnancov. Pôsobia buď priamo u klienta alebo v jeho tesnej blízkosti.

Out-staffing

Váš personál sa stane Adecco personálom. Preberáme tak celkovú pracovno právnu zodpovednosť za takto určených zamestnancov.

 • zastrešujeme kompletnú osobnú zložku zamestnanca
 • prípravu pracovnej zmluvy
 • nahlásenie na potrebné inštitúcie
 • spracovávame mzdy
 • zaplatíme dane a odvody v súlade so zákonom

Outplacement

Služba Outplacement ponúka riešenia pre spoločnosti, ktoré potrebujú optimalizovať interný počet zamestnancov alebo prechádzajú reštrukturalizáciou. Špecializovaní konzultanti pripravia návrh riešenia situácie, zastrešia komunikáciu na zamestnancov a poskytnú im potrebné kariérne poradenstvo.

Počas celého procesu je Adecco tím nápomocný zasiahnutým zamestnancom opúšťajúcim spoločnosť až po úroveň individuálnych konzultácií.

Službu Outplacementu je možné využiť naprieč spektrom profesných zaradení.

Outsourcing Services

Outsourcing is an end-to-end solution for project management.

Adecco is responsible for the holistic recruitment, training and management of the requested staff, it supplies the necessary technical infrastructure, and it ensures the end goals set by the clients are diligently met.

We are responsible for all details of the project organisation, while as our client, you only have to make sure we are aware of your business requirements and operational goals, so that we can deliver accordingly.

Payroll

Adecco zastrešuje spracovanie miezd zamestnancov a to v plnom, či vymedzenom rozsahu:

 • Manažujeme osobné zložky zamestnancov
 • Zastrešíme kontakt s potrebnými inštitúciami
 • Vykonávame výpočet miezd
 • Poskytujeme potrebný reporting
 • Poradíme Vám v pracovnoprávnych otázkach

S Adeccom získavate tím špecialistov v oblasti ľudských zdrojov pracujúcich pre Vás a Vaše ciele.

Kontaktujte Adecco Slovensko pre viac informácií