Adecco Group je svetovým lídrom v poskytovaní personálnych služieb.

Sila skupiny Adecco spočíva v portfóliu špecializovaných značiek, 50-ročných skúsenostiach a neustálych inováciách.

S viac ako 34 000 zamestnancami, 5 000 pobočkami v 60 krajinách prinášame širokú škálu služieb a denne sa staráme o vyše 100 000 klientov.

Pre klientov navrhujeme personálne riešenia, vnímavé k ich potrebám a nákladom.

Permanent Placement

Služba Permanent Placement pozostáva z náboru, selekcie a odporúčania kandidátov klientovi na hlavný pracovný pomer, pričom kandidát uzatvára pracovnú zmluvu priamo s klientom. Táto služba sa zameriava na profesionálov a špecialistov v rôznych oblastiach.

Aby sme zabezpečili vysokú kvalitu, náš proces zahŕňa skríning, testovanie, pohovor, overovanie referencií, hodnotenie a poradenstvo pre uchádzačov.

Hodnotiace centrum

Posúdime vlastnosti a kompetencie zamestnancov prostredníctvom širokej škály techník relevantných konkrétnemu pracovisku. Cieľom je, aby sme podrobne a objektívne zhodnotili predpoklady kandidáta na danú pracovnú pozíciu a zároveň nastavili individuálny profesionálny rozvoj.

Správa od konzultanta zahŕňa hodnotenie schopností aj plán rozvoja a školení jednotlivca.

General Staffing

Potreba dodatočnej pracovnej sily z dôvodov sezónnosti, neplánovaných udalostí, spustenia nových produktov a oddelení alebo materských dovoleniek vzniká v každej spoločnosti.

Adecco svojím odborným a profesionálnym prístupom rieši každú z týchto situácií. Navyše ako legálny zamestnávateľ sa postaráme o úplný administratívny manažment.

Globálna mobilita

Prichádzame so službou pre našich klientov v oblasti zamestnania zamestnancov z Európskej únie aj mimo Európskej únie na Slovensku:

 • overovanie diplomov,
 • získanie pracovného povolenia,
 • získanie krátkodobých/dlhodobých vízových povolení,
 • získanie/predĺženie povolenia na pobyt,
 • zúčtovanie pobytu pri príchode a odchode zo Slovenska,
 • získanie formulárov A1 a S1.

Náš tím má k dispozícii relevantné informácie národných legislatív krajín EÚ aj mimo EÚ.

Tréning

Adecco má celosvetové programy na tréning a rozvoj zamestnancov. Tieto moduly rozvíjame na princípe najefektívnejšej spolupráce s našimi klientmi.

Adecco tréning ponúka programy pre všetky úrovne, od technických zručností až po stredný a top manažment. Sme presvedčení, že môžeme podporovať našich partnerov počas celej kariéry, pri hľadaní zamestnania a aj v rozvojových programoch.

Hromadný nábor

Hromadný nábor zahŕňa proces vyhľadávania, skríningu a výberu veľkého množstva potenciálnych uchádzačov v krátkom časovom období. Táto služba sa najčastejšie využíva, keď klient vstupuje na trh, zavádza nové oddelenie či službu, prípadne kompenzuje vysokú mieru fluktuácie.

Adecco poskytuje služby náboru v rôznych odvetviach a na rôzne pracovné pozície. Využívajú sa väčšinou pri obsadzovaní pozícií v administratíve, vo výrobe, financiách či pre centrá zdieľaných služieb.

Naše procesy zahŕňajú poznanie organizačnej štruktúry, kultúry a potrieb klienta. Dlhoročné bohaté skúsenosti nám umožňujú vynikajúco porozumieť požiadavkám klienta a nájsť vhodných kandidátov.

Onsite

Služba je jedinečným riešením najmä pre firmy s väčším počtom pridelených zamestnancov. V rámci služby vytvoríme tím našich pracovníkov, ktorí sa venujú výlučne aktivitám klienta, preberajú do svojej kompetencie dohodnuté klientske interné procesy a manažujú kompletnú agendu pridelených zamestnancov. Náš tím pôsobí priamo u klienta alebo v blízkosti klientskeho pracoviska.

Out-staffing

Váš personál sa stane Adecco personálom. Preberáme tak pracovnoprávnu zodpovednosť za určených zamestnancov:

 • spravujeme kompletnú osobnú zložku zamestnanca,
 • pripravíme pracovné zmluvy,
 • prihlásime zamestnancov do poisťovní a spracujeme ďalšie zákonné povinnosti,
 • spracovávame mzdy,
 • uhradíme dane a príslušné odvody.

Outplacement

Riešenia pre firmy, ktoré potrebujú optimalizáciu interného zamestnaneckého stavu alebo reštrukturalizáciu. Špecializovaní konzultanti pripravia návrh riešenia, zastrešia komunikáciu so zamestnancami a poskytnú im ďalšie kariérne poradenstvo.

Počas celého procesu pomáha Adecco tím odchádzajúcim zamestnancom aj individuálnymi konzultáciami a odporúčaniami.

Službu Outplacementu využívajú naši klienti na všetkých profesijných úrovniach.

Outsourcing Services

Adecco zodpovedá za celý nábor, školenie a riadenie požadovaného personálu, dodáva potrebnú technickú infraštruktúru a takto zabezpečuje komplexné plnenie klientskych cieľov.

Spracovanie miezd

Adecco zabezpečuje spracovanie miezd zamestnancov v plnom alebo vo vymedzenom rozsahu:

 • vedieme osobné zložky zamestnancov,
 • komunikujeme s príslušnými inštitúciami,
 • vykonávame výpočet miezd,
 • spracujeme reporting,
 • poradíme v pracovnoprávnych otázkach.

Byť klientom Adecco znamená, že na oblasť ľudských zdrojov máte svoj tím špecialistov, ktorí rešpektujú vaše ciele.

Kontaktujte Adecco Slovensko! Dozviete sa viac.